Vad är NLP?

Du är här » Vad är ... » Vad är NLP? 

NLP – Neuro Lingvistisk Programmering är en effektiv kommunikationsmetod för förändring och personlig utveckling.

NLP är en modell som hjälper oss att förstå hur vi uppfattar vår omvärld och organiserar våra tankar, känslor och beteenden.

NLP är psykologiska och pedagogiska verktyg som gör det möjligt att hitta och använda alla de resurser som vi har, men inte använder fullt ut.

Neuro

står för våra upplevelser som behandlas, filtreras och bearbetas i vårt nervsystem (hjärnan) genom våra sinnen.

Genom att lära dig styra dina tankar kan du:

  • påverka de reaktioner du får
  • skapa den framtid du önskar dig
  • bygga upp de relationer du vill ha

Lingvistik

är hur vi använder språket och orden. Våra upplevelser bearbetas via våra sinnen för att ge mening och representeras därefter via bilder, ljud, kroppsförnimmelser, lukt, smak och kombinationer av sinnesintryck.

Genom att lära dig behärska ditt språk kan du:

  • göra det du vill förmedla lättare att förstå.
  • göra dig själv starkare genom att uppmärksamma hur du själv och andra kommunicerar
  • kommunicera på ett fängslande och övertygande sätt

Programmering

är de sätt du kommunicerar på med automatik. När du lärt dig definiera hur du och andra gör, kan du också förändra det du vill.

Genom att tillämpa tekniker och modeller från NLP kan du:

  • uppnå personliga arbetsrelaterade mål
  • skapa den framtid du önskar dig
  • förbättra din kommunikation med andra och därmed uppnå bättre relationer

Vem har nytta av NLP?

Alla som på ett effektivt sätt vill utveckla sig och må bättre.

NLP används inom teamutveckling, ledarskap, coaching, förändringsarbeten, undervisning, försäljning och kundservice.

NLP- health är speciellt effektivt vid stress, utbrändhet, fobi och livsstilsförändringar såsom viktminskning och rökavvänjning.

NLP - Neuro Lingvistisk Programmering

NLP är svaren på frågan:
Vad är det som skiljer människor som gör något med lätthet, elegans och fulländning från de som inte gör det?