Vad är Coaching?

Du är här » Vad är ... » Vad är Coaching? 

Coaching till framgång

"Coaching handlar om framtida möjligheter,
inte om begångna misstag."
(John Whitmore)

En god Coaching leder till:

 1. Förbättrade prestationer och produktivitet
  Coaching syftar till att få fram det bästa hos individer och team. En bättre användning av människors olika förmågor och resurser gör även att teamet används på ett mera positivt och effektivt sätt. När detta används maximalt ger det en ökad produktivitet.
 2. Personalutveckling
  En coaching över tid ger mer utveckling än att åka på kortare kurser.
  I en god NLP-kurs ingår både personlig coaching och kurs i grupp.
 3. Ökad inlärning
  NLP-coaching är den snabbare vägen till ökad inlärning och genvägen förbi skolbänk och kateder. Detta ger effektivare vägar till önskat Resultat.
 4. Förbättrade relationer
  Coaching leder till en ökad kommunikationsförmåga med dig själv och andra. Respekten för dig själv och andra leder till framgångar och en ökad livskvalité både personligt och i teamet.
 5. Mera tid
  Coaching till eget ansvar leder till effektivare arbete vilket skapar mer energi och tid för återhämtning och utveckling.
 6. Ökad kreativitet och flexibilitet
  Att arbeta med resurser och kreativa sinnestillstånd ökar flexibiliteten. En kreativ idé ger upphov till fler.

En god coach är inte expert på ditt område utan på att föra dig bortom och utanför dina egna begränsningar och kunskaper till DIN maximala nivå.