Presentation

Du är här » Presentation 

Vestman Ingalill & Partners Consulting AB

VIP Consultings övergripande vision är att verka för en bättre värld. Verksamhetsidén är att sprida kunskaperna om Mental Träning och NLP till ledare, arbetsplatser, lärare, elever, hälso- och sjukvårdspersonal så att människor kan fungera och må bättre.

Honörsord är Mål, Resultat, Motivation, Optimal Hälsa, Framgång och utveckling i livet samt Humor och glädje.

VIP Consulting verkar genom föreläsningar, utbildningar, program och enskild coaching.

VIP Consulting samarbetar med ett nätverk av konsulter inom området utveckling, kommunikation och ledarskap, vilket innebär att även större projekt kan genomföras.

  • Vill du ha hjälp med att skapa en utvecklingsmodell för dig själv eller din arbetsplats?
  • Vill du boka eller veta mer?

Kontakta oss på info@vipconsulting.se